NGUYỄN ĐÌNH SƠN - TP VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG

Cám ơn nhà thuốc, tôi đã nhận được thuốc đế vương đơn rồi, đang dùng được hơn 6 ngày thấy tốt hiệu quả, mặc dù bệnh xuất tinh sớm của tôi chưa được như ý muốn lắm, nhưng hy vọng dùng một thời gian sẽ cải thiện tốt !